úterý 29. ledna 2019

Zrušení karenční doby

Vláda prosadila v Poslanecké sněmovně (přes nesouhlas Senátu) zrušení karenční doby. Novela zákoníku práce nyní míří k prezidentovi.

středa 12. prosince 2018

Zajímavé pracovněprávní rozsudky za rok 2018

V roce 2018 se objevilo několik rozsudků Nejvyššího soudu, které si zaslouží pozornost. První se týká práv vojáků z povolání při porušení zákazu diskriminace, druhý běhu promlčecích a prekluzivních lhůt v pracovním právu a třetí náhrady újmy způsobeném porušením dobrých mravů ze strany zaměstnavatele.


středa 21. listopadu 2018

Výpověď dohodou na hodinu

Termíny používané v běžné řeči se často liší od terminologie, kterou používají právní předpisy. Jazyk právního předpisu musí být vždy jednoznačný, aby mezi jednotlivými termíny nemohlo dojít k záměně či nedorozumění (které v normální mezilidské komunikaci tolik nevadí). Jednou ze situací, kde ke zmatení právních pojmů v běžné komunikaci může docházet, je rozvázání pracovního poměru.

pátek 9. listopadu 2018

Rodičovská dovolená nebo rodičovská péče?

Skupina poslanců v čele s Alešem Juchelkou (ANO) předložila v letošním roce návrh změny zákoníku práce (sněmovní tisk 212/0), jehož podstatou je přejmenování mateřské a rodičovské dovolené a mateřskou a rodičovskou péči. Tato změna by současně zasáhla do řady dalších zákonů (zejména v obalsti sociálního zabezpečení), které pojem mateřské a rodičovské dovolené také používají.Vláda k návrhu vyjádřila nesouhlasné stanovisko.

středa 17. října 2018

Diskriminace robotem

Nedávno se objevila v médiích zpráva, že robot (software), který vybíral zaměstnance pro americkou společnost Amazon, diskriminoval při svém rozhodování ženy. Firma z toho důvodu vývoj softwaru (který byl vyvíjen 4 roky) ukončila.

pátek 6. dubna 2018

Pracovní právo a změna času

25. března došlo ke změně času ze standardního středoevropského na letní středoevropský čas. Ke změně času u nás dochází dvakrát ročně (vždy poslední říjnovou a poslední březnovou neděli), a to na základě zákona č. 54/1946 Sb., o letním čase. Konkrétní termíny přechodu na letní čas stanoví na základě zákonného zmocnění svým nařízením vláda, aktuální nařízení vlády č. 363/2016 Sb., o zavedení letního času v letech 2017 až 2021 tak stanoví termíny posunu času pro aktuální "pětiletku".

čtvrtek 23. listopadu 2017

Ochrana soukromí a osobních údajů zaměstnance

Otázka ochrany soukromí zaměstnance a jeho osobních údajů má dvě časové roviny:
  • před samotným vznikem pracovního poměru a
  • během jeho existence.
S potřebou chránit soukromí zaměstnance a jeho osobní údaje významně souvisí zásada rovného zacházení a zákazu diskriminace. Jejím prostřednictvím je zaměstnanec chráněn před nadbytečným vymáháním některých údajů ze strany zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru nebo v jeho průběhu. Během pracovního poměru hraje významnou roli také opačná strana věci, tedy ochrana zájmů zaměstnavatele (např. zájem na ochraně majetku a  na řádném výkonu práce ze strany zaměstnance).